بایگانی برچسب ها: آهنگ توهین شاهین نجفی به دست حضرت عباس

faceshot selfi

توهین به حضرت عباس توسط شاهین نجفی

توهین به حضرت عباس توسط شاهین نجفی

جواب توهین به حضرت عباس توسط شاهین نجفی درجواب توهین به حضرت عباس و به تمسخر گرفتن نماد دست ایشان شاهین نجفی خواننده مرتد و هتاک بار دگر مقدسات ما را به تمسخر گرفت یا عبـاس ادامه مطلب

ادامه مطلب