بایگانی برچسب ها: آموزش حرکات نماز در ورزشگاه های هلندی

faceshot selfi

آموزش حرکات نماز در ورزشگاه های هلندی

آموزش حرکات نماز در ورزشگاه های هلندی

آموزش حرکات نماز در ورزشگاه های هلندی هلندی ها حرکات موجود در نماز مسلمانان را در مراکز ورزشی اجرا می کنند و مربیان ورزشکار این کشور می گویند این حرکات که در نماز مسلمانان وجود دارد برای سلامت بدن انسان بسیار مفید است.   این تصاویر را هلند در مراکز ورزشی و عمومی قرار داده است و از مردم خواسته که حتما از این حرکات روزی سه بار و هربار ده دقیقه همراه باحرفهای آرامش دهنده یا خواندن شعر انجام دهند.   این همان حرکاتیست که خداو...

ادامه مطلب