بایگانی برچسب ها: آداب معاشرت

آداب معاشرت در دنیا + مردم دنیا چجوری بهم سلام میکنند!!!!

آداب معاشرت در دنیا + مردم دنیا چجوری بهم سلام میکنند!!!!

هند: ناماسته این نوع سلام کردن با قرار دادن دست‌های‌تان کنار هم در وضعیت دعا کردن انجام می‌شود که انگشت‌های‌تان به سمت بالا است و وقتی می‌گویید “ناماسته”، کمی خم می‌شود. اوکراین: بوس سه‌تایی بعد از بوسیدن گونه‌ها در اوکراین، عقب نروید. در اینجا، رسم است گونه‌ها را برای سلام دادن سه‌ بار ببوسند-چپ، راست، چپ. آداب معاشرت در دنیا + مردم دنیا چجوری بهم سلام میکنند!!!! آداب معاشرت در دنیا + مردم دنیا چجوری بهم سلام میکنند!!!! فرانسه: ...

ادامه مطلب