بایگانی برچسب ها: آثار هنری با برگ و گل

نمونه سازه هایی از جنس گل و برگ

نمونه سازه هایی از جنس گل و برگ

نمونه سازه هایی از جنس گل و برگ سازه های ظریف مجسمه ای از جنس گل ساخته شدند. این مجسمه ها با همکاری طراحان منظر معروف اروپایی، از گل های دست چین باغ های خصوصی و دولتی و قرار دادن آن ها به مدت یک ماه در قالب های بزرگ برای خشک شدن، ساخته شده اند. آن ها هم چنین در بعضی قسمت ها برای حفاظت در برابر رطوبت از اسپری های پوشش دهنده استفاده کرده اند. اگرچه این مجسمه های زرق و برق دار و محکم به نظر می رسند اما با کوچکترین ضربه ای می شکنند. ...

ادامه مطلب