بایگانی برچسب ها: آتش فشان

دروازه های جهنم اماکن خطرناک در سرتاسر جهان.

دروازه های جهنم اماکن خطرناک در سرتاسر جهان.

دروازه های جهنم اماکن خطرناک در سرتاسر جهان. دروازه هایی به سمت جهنم _ نُقل خبر به نقل از ساعت ۲۴ : براساس اعتقادات مذهبی در اغلب ادیان به جهنم و مجازات پس از مرگ به دلیل گناهان دنیوی اشاره شده است. اینکه اگر در زندگی دنیوی خود به گناه مشغول شوید به جهنم خواهید رفت اما موجب شده برخی در دنیا به دنبال جهنم بگردند. برخی از این گروه از افراد در ادیان مختلف و مذاهب باستانی مکان هایی را به عنوان محل اتصال جهنم و دنیا و یا دروازه های جهنم م...

ادامه مطلب