خانه » علم و تکنولوژی » دانستنی ها » چای چینی برای جلوگیری از خطر سکته قلبی!!!
 

 

چای چینی برای جلوگیری از خطر سکته قلبی!!!

ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ، ﭼﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺯﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮﻩ ( ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ‏) ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻮﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻨﺪﯼ دارد.ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﻌﻢ ﻣﯿﻮﻩﺍﯼ ﻣﻄﻠﻮب و ﻋﻄﺮ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ دارد.

چای چینی برای جلوگیری از خطر سکته قلبی!!!

images (1)

چای چینی برای جلوگیری از خطر سکته قلبی!!!

ﭼﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﭼﺎﯼ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﺎﯼ ﻭ ﺩﻡﻧﻮﺵﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ است. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﭼﺎﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﭼﯿﻦﻫﺎﯼ ﺍﻭﻝ ﭼﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﺎﯼ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می شود .
ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ، ﭼﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺯﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮﻩ ‏( ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ‏) ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻮﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻨﺪﯼ دارد.ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﻌﻢ ﻣﯿﻮﻩﺍﯼ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻋﻄﺮ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ دارد.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ Kingston ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﯽﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﺳﺮﻃﺎﻥ جلوگیری کند.
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻫﻮﺍﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ دارد.

چای چینی برای جلوگیری از خطر سکته قلبی!!!

برای حمایت از ما لطفا کلیک کنید

دانلود

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
?>