خانه » عمومی » خواص ۱۱۴ سوره قرآن / فایده های خواندن قرآن
 

 

خواص ۱۱۴ سوره قرآن / فایده های خواندن قرآن

خواص ۱۱۴ سوره قران

خواص 114 سوره قرآن / فایده های خواندن قرآن

خواص ۱۱۴ سوره قرآن

۱- سوره بقره : اگر کسی به خواندن این سوره ادامه دهد، از هر گونه سحر و جادو و نظر بد محافظت می شود. رسول اكرم، صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم، فرمود: -براي هر چيز، قلّه ‏اي است و قلّه ي قرآن، سوره ي بقره است. چنانچه در خانه ‏اي خوانده شود، اگر در روز باشد تا سه روز شيطان وارد آن خانه نخواهد شد و اگر در شب باشد، تا سه شب از داخل شدن شيطان به آن، در امانند.-فضائل القرآن و آثاره في النشأتين، ص ۵۸٫

-هنگام صدقه دادن مستحبّ است، بخوانند: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم،- سوره ي بقره، آيه ي ۱۲۷٫- پروردگارا، از ما بپذير كه توئي شنواي دانا .

هنگام مواجهه با دشمن، سفارش شده بخوانند: ربنا افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علي ال‏قوم الكافرين، – سوره ي بقره، آيه ي ۲۵۰- پروردگارا، بر ما – باران – صبر فرو ريز و گامهاي ما را استوار بدار و ما را بر خدانشناسان پيروز گردان.

۳-سوره ي آل عمران : هر كسي اين سوره را يك بار بخواند از وام و دين رهايي مي یابد و خداوند از جایی که انتظار آن را ندارد، فرج حاصل گرداند.

درود فرشتگان – رفع آتش دوزخ – پر بار شدن درخت – سهولت زايمان رفع ديون آسان شدن مشکلات – ازدياد روزي از دیگر خواص این سوره هست
۴- سوره ی نساء: اگر خوانده شود در تربیت بچه های تاثیر دارد که با غیرت تربیت می شوند. زندگی خوشبخت نصیبشان می شود. خداوند آنان را موفق می کند. از اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه سوره نساء را در هر جمعه بخواند، از ضغطه يعنى فشار قبر ايمن گردد. (عين الحيات ، ج ۲، ص ۲۳۹٫ بحار، ج ۹۲، ص ۲۷۳٫ ثواب الاعمال ، ص ۲۲۳) پاداش الهي – حکم صدقه – رهايي از فشار قبر
۵- سوره ی مائده: هر کسی این سوره را ۴۰ بار بخواند خداوند متعال مال و ثروت فراوان نصیب او می کند. به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره مائده را در هر روز پنج شنبه بخواند، ايمانش به ظلم و گناه آلوده نشود، و هرگز به خدا مشرك نشود. (همان)

هر کس قبل از صبح و قبل از حرف زدن سه بار آیه «ربنا انزل علینا مائدة … خیر الرازقین» را بخواند (آیه ۱۱۴) رزق و روزی آن شخص در آن روز از جایی می رسد که گمان نداشته باشد. روز اول بعد از نماز صبح دو رکعت نماز حاجت بخواند آنگاه تا ۴۰ روز هر روز رو به قبله ۱۰۰ صلوات بفرستدو آیه زیر را ۵۰ بار بخواند و در بین خواندن با کسی صحبت نکند که در گشایش امور بسیارموثر است . « اللهم ربنا انزل علینا . . . خیر الرازقین » ( آیه ۱۱۴) استقامت در توحيد -اعطاي حسنات – بخشش گناهان از خواص دیگر این سوره هست
۶-سوره ی انعام : اگر این سوره را ۴۱ بار بخواند کارهایش رو به راه می شود. خداوند او را از شر دشمن حفظ می کند. به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : سوره انعام يك دفعه نازل شد، و هفتاد هزار ملك آن را مشايعت كردند تا نزد حضرت رسول صلى الله عليه و آله آوردند، پس اين سوره را تعليم نمائيد و بزرگ داريد، كه اسم اعظم الهى درهفتاد موضع اين سوره هست ، و اگر مردم بدانند در قرائتش چه فضيلت و ثواب هست هرگز ترك ننمايند قرائتش را. (عين الحيات ، ج ۲، ص ۲۴۰٫ بحار، ج ۹۲، ص ۲۷۵٫ ثواب الاعمال ، ص ۲۲۵٫ كافى ، ج ۴، ص ‍ )

و از عبدالله بن عباس منقول است : كسى كه سوره انعام را هر شب بخواند، در روز قيامت از جمله ايمنان باشد، و به ديده خود هرگز جهنم را نبيند. (عين الحيات ، ج ۲، ص ۲۴۰٫ بحار، ج ۹۲، ص ۲۷۴٫ ثواب الاعمال ، ص ۲۲۵)

و به سند معتبر از امام رضا عليه السلام منقول است كه : سوره انعام را يك دفعه نازل ساختند و هفتاد هزار ملك مشايعت آن كردند، و آواز بلند كرده بودند به تسبيح و تكبير و تهليل تا نزد حضرت رسول صلى الله عليه و آله آوردند. پس هر كه اين سوره را بخواند، آن هفتاد هزار ملك تسبيح بگويند از براى او تا روز قيامت . (عين الحيات ، ج ۲، ص ۲۴۰٫ بحار، ج ۹۲، ص ۲۷۴)

و از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : اگر علتى داشته باشى كه خوف هلاك از آن داشته باشى ، سوره انعام را بخوان كه مكروهى به تو نمى رسد از آن علت . (بحار، ج ۹۲، ص ۲۷۵٫ عين الحيات ، ج ۲، ص ۲۴۰)

رفع بيماري – ستايش فرشتگان تا روز قيامت – استجابت حا جات – نرفتن به دوزخ- محافظت فرشتگان از او – رفع ما ليخوليا – دفع بلايا از خواص این سوره هست

 

۷-سوره ی اعراف: هر کس این سوره را مدام بخواند از عذاب آخرت نجات می یابد. هر کس آیات زیر را بخواند و از خداوند بخواهد که خوابش کم شود به درستی که کم می شود .« ان ربکم الله الذی خلق السموات… قریب من المحسنین» (آیات ۵۴ تا ۵۶ )

برای آنکه خواب بر تو چیره نشود این آیه را بر آب بخوان وصورت خود را با آن آب بشوی.«و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی … اول المؤمنین » (آیه ۱۴۳)

رفع بازخواست روز قيامت – همنشيني با حضرت آدم – مقابله با درندگان و دشمنان از خواص این سوره هست
۸-سوره ی انفال: اگر یک نفر زندانی این سوره را ۷ بار بخواند خداوند او را، از هر گونه شری نجات می دهد. محافظت از نفاق – افتخار شيعه – شرمندگي دشمنان – شفاعت پيامبر در روز قيامت –محافظت در برابر تعدي – پيروزي در جنگ ها – درود فرشتگان – بخشندگي گناهان – ارتقاي مقام از خواص سوره هست
۹-سوره ی توبه:هر کس ۱۷ بار این سوره را بخواند آرزوهایش را خداوند براورده می کند. از شر دزدان و افراد شرور نیز حفظ می شود. جلوگيري از نفاق – محافظت از دستبرد دزدان محافظت از آتش – اعطاي حسنات – رفع جهل – تقرب به خدا – رفع پيري –آشکار شدن عيوب – اعتراف دزد از خواص سوره هست
۱۰-سوره ی یونس: اگر هر کس این سوره را بخواند، خداوند غم و غصه را از او زائل می کند و محبت انسان ها را جلب می کند.
۱۱-سوره هود: اعطاي حسنات –رستگاري روز قيامت – بر انگيخته شدن در گروه پيامبران – بخشوده شدن گتاهان – استعانات از خداوند – پيروزي بر دشمنان – بيمناک شدن دشمنان از او – مقام شهيد يافتن در روز قيامت از خواص سوره هست
۱۲-سوره یوسف: چهره زيبا يافتن – رفع هراس – صالح شدن – دوري از زنا – آسان شدن سختي مرگ از خواص سوره هست
۱۳- سوره ی رعد: هر کس این سوره ی جلیله را بخواند هم خودش و هم بچه هایش از شر اجنه ایمن می شوند و هر گونه حالت ترس از آنان زائل می شود. رهايي ازصاعقه –ورود به بهشت شفيع شدن براي خانواده –کمک به انقلاب عليه ظالمان- اعطاي حسنات- استقامت در روز قيامت از خواص سوره هست
۱۴-سوره ی ابراهیم: هر کس این سوره را ۷ بار بخواند از مضرات دشمن رها می شود و رضای پدر ومادر خود را بدست می آورد. رفع فقر وجنون ومصيبت –جلوگيري از گريه و وحشت کودک –گرفته شدن ازشير مادر –اعطاي حسنات – رفع ناراحتي کودکان از خواص سوره هست
۱۵-سوره ی حجر: هر کس ۳ بار بخواند، خداوند معاملات او را ا برکت می کند. اعطاي حسنات- رفع فقر و جنون ومصيبت –ازدياد شير زنان –ازدياد رزق حسن خريد و فروش و…از خواص سوره هست
۱۶- سوره ی نحل: هر کس ۱۰۰ بار بخواند خداوند او را به مقصود خود می رساند. عدم پرداخت تاوان –رفع هفتاد نوع بلا-استقرار در بهشت –ثمره دادن درختان –منغرض نمودن دشمنان –عدم بازخواست در روز قيامت از خواص سوره هست

از امام باقر(ع) نقل شده است: هركس در هر ماه یكبار سوره نحل را بخواند از ضرر و زیان و غرامت (همچون ورشكستگی و زیانهای مالی) در امان باشد و از هفتاد نوع بلا كه آسان ترین آنها جنون، جذام و پیسی است ایمن گردد، و خدا او را در بهشت عدن جای دهد
۱۷-سوره ی اسرا:هر کس ۷ بار بخواند، خداوند او را از حسودان و اهل فتنه حفظ می کند. کودکان زبان باز می کنند و سبب سخن فصیح می شود. شاهد ظهور حضرت قاِِِئم شدن –خطا نرفتن تير –به سخن امدن کودک –قابل فهم شدن سختيها از خواص سوره هست
۱۸-سوره ی کهف:هر کس روز جمعه این سوره را یک بار بخواند، تا جمعه ی آینده از همه بلایا محافظت می شود. از فتنه آخرالزمان و شر دجال نیز خلاص می شود. پیوسته قرین صحت و عافیت می شود. بيدار شدن به موقع از خواب شهيد از دنيا رفتن –بخشوده شدن گناهان –نوراني شدن –رفع تنگ دستي –امان يافتن از آزار-دور شدن آفات –در امان ماندن از فتنه دجال-قرار گرفتن در بهشت –کفاره شدن بر گناهان از خواص سوره هست
۱۹-سوره ی مریم: هر کس این سوره را ۴۱ بار بخواند خداوند متعال روزی او را زیاد می کند و از فقر نجات می دهد. به دست آوردن ثروت و فرزند –از اصحاب حضرت عيسي شدن در قيامت –شوکت سليمان يافتن درقيامت –اعطا حسنات-خواب هاي خوش ديدن –جلوگيري از دستبرد دزدان-رفع ترس-خير و برکت درخانه –دور شدن حوادث ناگوار از خانه از خواص سوره هست

 

۲۰-سوره ی طه: هر دختری ۴۱ بار بخواند قسمت پسر خواهد شد. پاداش در آن دنيا ثواب مهاجرين وانصار را يافتن –شنيدن پاسخ مثبت در خواستگاري-ايجاد صلح –حفاظت در مقابل زورمداران –اجابت خواسته ها-خواستگار يافتن دختر –آسان شدن ازدواج از خواص سوره هست
۲۱-سوره ی انبیاء: هر کس ۷۰ بار بخواند از بلایای علنی و مخفی ایمن می شود. خداوند به او اولاد صالح عطا می کند. ديدن عجايب در خواب –رفع بي خوابي از خواص سوره هست
۲۲-سوره ی حج: هر کس به خواندن این سوره ادامه دهد، خداوند از هول قیامت او را ایمن می سازد و هنگام مرگ روح او به آسانی قبض می شود. تشرف به مکه –اهداي حسنات –سقوط حاکم ستمگر از خواص سوره هست
۲۳-سوره ی مومنین: هر کس به خواندن این سوره ادامه دهد خداوند او را به صلاح می آورد و به راه راست هدایت می کند. عاقبت به خير شدن –به بهشت رفتن –تنفر از شراب از خواص سوره هست
۲۴- سوره ی نور: هر کس به قرائت این سوره ی جلیله ادامه دهد، ایمانش در قلب ثابت می شود و خداوند او را از وسوسه ی شیطان در امان نگه می دارد. بيمه شدن جان و دارايي و زنان –آمرزيده شدن-اعطاي حسنات-محتلم نشدن عدم- تمايل به نزديکي از خواص سوره هست
۲۵-سوره ی فرقان: اگر این سوره ی جلیله ۷ بار بخواند، از شر دشمن ایمن می شود و خداوند او را از راه بد حفظ می کند. رهايي ازعذاب دوزخ –محاسبه نشدن –رفتن به بهشت –مردن حيوان مورد نظر –عدم اتمام معاملات از اثرات سوره هست
۲۶-سوره ی شعرا: اگر این سوره ی جلیله را ۷ بار بخواند محبت هر کس را به اذن خداوند متعال جلب می کند و با هر کس به خوبی رفتار می کند. اولياي خداوند شدن –دچار مشکل نشدن –رفتن به بهشت –اعطاي حسنات –خواننده ي کتب الهي شدن –شفا از بيماريها –دستيابي به گنج –در امان ماندن از درد آتش و سيل سخت آمدن طلاق بر زن از خواص سوره هست
۲۷-سوره ی نمل: هر کس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال از کلیه شر و بدی و ظلم و ستم او را محافظت می کند. اعطاي حسنات –در امان ماندن خانه از مار و حيوانات موذي از خواص سوره هست
۲۸-سوره ی قصص:اگر هر کس این سوره را ۷ بار بخواند خداوند او را از بلای سخت و شر نجات می دهد. اعطاي حسنات-شهادت به راستگويي- رفع درد ها وبيماري ها –رفع شکم درد و درد طهال و کبد از خواص سوره هست
۲۹-سوره ی عنکبوت: هر کس این سوره ی جلیله را بر روی آب بخواند به لطف خدای متعال فراموش کاری از وی زایل می شود و حافظه اش قوی می گردد. رفع گناهان –اعطاي حسنات-رفع بيماري ها و دردها –شادابي قلب – خوش خوابيدن از خواص سوره هست
۳۰-سوره ی روم: هنگام قرائت این سوره ی جلیله خداوند متعال اردوی مسلمین را مظفر می گرداند و دشمن را مغلوب می گرداند. اعطاي حسنات –يافتن گمشده –بيمار کردن دشمن از اثرات سوره هست
۳۱-سوره ی لقمان:هر کس ۷ بار این سوره ی جلیله را بخواند همه ی درد های شکم او بهبود می یابد. حفاظت از شيطان – همنشيني با لقمان در قيامت –اعطاي حسنات – رفع بيماري ها و دردها قطع خونريزي بدن –رفع بيماري درد و رنج از خواص سوره هست

 

۳۲-سوره ی سجده:هرکس این سوره را بخواند و بنویسد و در داخل شیشه قرار دهد ودرب شیشه را محکم ببندد ودر خانه ای بگذارد به اذن خداوند در آن خانه نه حریق اتفاق می افتد ونه دزد و سارق به آن خانه می آید. داده شدن نامه عمل به دست راست –عدم بازخواست در روز قيامت –همنشيني با پيامبر و خاندانش در روز قيامت – ثواب راز و نياز شب قدر –رفع بيماري تب –درمان سر درد و درد مفاصل – درمان تب سه روزه از خواص سوره هست
۳۳- سوره ی احزاب: هر کس این سوره ی جلیله را ۷۰ بار بخواند خداوند متعال شغل و کسب و کار او را پر برکت می کند و خداوند در کارهای او رفاه ایجاد می کند. قرار گرفتن کنار پيامبر و همسرانش در روز قيامت –درامان بودن قبر –افزايش خواستگاران از خواص سوره هست
۳۴-سوره ی سبا:هر کس ۷۰ بار این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال او را از تنگی مهمی نجات می دهد. حفاظت شب تا صبح توسط خداوند –کسب خيرات در دنيا وآخرت –داشتن همنشين سالم در روز قيامت –دور شدن حيوانات و حشرات –بري شدن از ترس از خواص سوره هست
۳۵-سوره ی فاطر: هر کس این سوره ی جلیله را بخواند از شر اجنه و شیاطین نجات یافته خداوند به عمر او برکت می دهد. ورود به بهشت –منکوب کردن مخالفين –رفع بيماري سردرد – جلوگيري از تخريب هنگام زلزله از خواص سوره هست
۳۶- سوره ی یس: هر کس این سوره ی جلیله را ۷۰ بار بخواند بر روی او درهای خیر باز می شود واگر بر آب و گلاب بخواند و آب را بنوشد، خداوند متعال قلب او را پر نور می سازد واز هر گونه درد نجاتش می دهد. در مفاتيح النّجاح از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است : هر كه سوره يس را بخواند ،خداى عزّوجــلّ بواسطه رضــایــش او را می بخشد و به او اَجْر می دهد چنانكه گويـا قــرآن را دوازده نوبت خوانده است و هر بيــمار كه نزد او سوره يــس خوانده شود به عدد هر حرفى از آن ده فرشــته پيــش او، صف مى زنند و جهت او استــغفار مى كنند و در قبض روح او حاضرند و مشايــعت جنــازه او مى كنند و نمــاز بر او مى كنند و در وقت دفن او حاضرند و هر بيــمارى كه بخواند سوره یس را در سَكَرات مرگ ، يا نزد او بخوانند ، رضــوان خــازن بهشـت با يك شـربت از آب بهشـت مى آيد و به او مى دهد پس او مى آشامد و سيــراب مى ميرد و سيـراب مبعوث مى شود و محتاج نمى شود به حوضى از حوضهاى پيــغمبران تا وقتى كه داخل بهشت مى شود و او سيراب است و منـقول است كه سوره يس به صاحبش خيـر دنيا و آخرت را مى رساند و دفع مى كند از او بلاى دنيا و هولهاى آخرت را و دفع مى كند هر شـرّى را و روا مى كند جـهت او هر حـاجتى را و هر كه بخـواند اين سوره را برابر بيـست حـجّ است براى او و هر كه بشـنود ، جهت او هزار نور و هزار يقين و هزار بركت و هزار رحمت باشد و از حضرت رسول (ص) منقولست كه هر كه در قبرستان درآيد و سوره يس بخواند خداى عزّوجلّ عذاب اموات را تخفيف دهد و جهت او باشد به عدد ايشان حسنات ، و از حضرت امام جعفر صـادق عليه السلام منقول است كه هر كه سوره يس را در روز بخواند مرزوق و محفوظ است تا شب و هر كه پيش از خواب در شـب بخواند موكّل سازد خداى عزّوجلّ بر او هزار فرشته كه حفظ كنند او را از شرّ هر شيطان رجيم و از هر آفتى و اگر بميرد در آن روز خداى تعالى او را داخل بهشت سازد. افزايش رزق وروزي حفاظت شدن در برابر خطرات وشيطان وافت ها – ورود به بهشت – غسل به دستان فرشتگان –مصونيت از فشار قبر-نورانيت- همراهي فرشتگان در پل صراط – مقام بالا نزد خداوند –ايستادن درکنار پيامبران –شفاعت شدن –بازخواست نشد ن- همنشيني با پيامبر(ص)-اعطاي حسنات – مصون بودن در برابر فقر وبدهي و ويراني و بلا وجنون وجزام و وسواس و…-تخفيف وحشت قبر –آمرزش وخشنودي خداوند –ثواب دوازده بار تلاوت قرآن – تقويت حافظه-پيروزي در مناظرات – مصونيت در برابر چشم زخم وحسادت وجن وانس وجنون وحشرات –ازدياد شير در زنان از خواص سوره هست
۳۷-سوره ی صافات: هر کس این سوره ی جلیله را ۷۸ بار بخواند خداوند متعال رزق اورا افزایش می دهد . تسهيل مرگ –مصون بودن در برابر آفات و بلايا – ازدياد رزق – حفاظت از گزند شيطان – مبعوث شدن با شهيدان – اعطاي حسنات – ديدن جنيان و عدم آسيب آنان – آرامش از اضطراب از تاثیرات این سوره هست

 

۳۸-سوره ی ص:هر کس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال اورا از شر شیطان رها می سازد . اعطاي خيرات در دنيا و آخرت – ورود به بهشت – جلوگيري از گناهان صغيره و کبيره –آشکار کردن معايب حاکم يا قاضي از خواص سوره هست
۳۹-سوره ی زمر:هر کس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال او را عزیز و مکرم می سازد. شرف و بزرگي در دنيا و آخرت – مورد احترام واقع شدن – حرمت آتش دوزخ بر او- ورودبه بهشت – کسب سلام پيامبران و صديقان – آمرزيده شدن –مورد ثنا و تشکر واقع شدن از خواص سوره هست
۴۰-سوره ی مومن: هر کس این سوره ی جلیله را ۷ بار بخواند، خداوند متعال احتیاجات او را برآورده می کند.(رفاه احسان می کند ). بخشايش گناهان –کسب تقوا –خيردر اخرت –خرم شدن باغ- خير وبرکت مغازه – شفاي ماليخوليا – درمان دمل – رفع بيماري وحشت زدگي – التيام دل درد – درمان بي هوشي وغش –درمان دردطحال از خواص سوره هست
۴۱-سوره ی فصلت:هر کس این سوره ی جلیله را بخواند از شر سارقان نجات می یابد. نورانيت در روز قيامت قيامت – سعادت در زندگي دنيوي – اعطاي حسنات درمان درد قلب- درمان چشم درد از خواص سوره هست
۴۲-سوره ی شوری: هر کس این سوره ی جلیله را ۳۳ بار بخواند خداوند او را از شر دشمنان حفظ می کند. نورانيت در روز قيامت – ورود به بهشت – رفع چشم درد – درود فرشتگا ن بر او –در امان بودن از گزند مردم –رفع خطرات سفر از خواص سوره هست
۴۳-سوره ی زخرف:هر کس این سوره ی جلیله را بخواند قلب او از وسوسه شیطان دور می شود. مصون بودن از گزند حيوانات زمين و فشار قبر – ورود به بهشت –عدم احتياج به دارو –رفع مرض صرع از خواص سوره هست
۴۴-سوره دخان: هركس اين سوره را بخواند، محبت هر شخص نصيب او ميشود سهولت محاسبه در روز قيامت –پاداش ازاد کردن صد هزار فرد گرفتار- بخشيدن گناهان –رهايي از نيرنگ شيطان – خوابهاي نيکو ديدن –رفع بيماري سر درد – ازدياد ثروت – رونق تجارت –رهايي ازگزند حاکم –محبوبيت نزد مردم – رفع بيماري يبوست از خواص سوره هست
۴۵-سوره ي جاثيه : هركس هنگام سفر اين سوره ي جليله را ۴۰بار بخواند خداوند متعال سفر اورا بر او راحت ميگرداند و به سلامت بر ميگردد. نديدن آتش جهنم و نشنيدن صدا و صيحه ي ان- همراهي حضرت محمد –از بين رفتن ترس و وحشت در روز قيامت – پوشيده شدن زشتيها – در امان ماندن از قدرت زورمندان – محترم شدن نزد مردم – در امان ماندن از فتنه گران – نگهدار کودک خواهد بود که همه از خواص این سوره هست

 

۴۶-سوره ي احقاف:هركس اين سوره ي جليله را بنويسد و بخواند هر جا بگذر د به اذن خداوند آن مكان از شر حشرات موذي و بيماري هاي مضر نجات مي يابد. در دنيا دچار وحشت نشدن -در امان ماندن روز قيامت – به تعداد انسانهاي زمين ده حسنه نوشته و ده گناه بخشوده وده مرتبه بر مقام او افزوده ميشود –جسمي قوي يافتن –سالم ماندن در برابر بيماري هاي کودکانه – ارامش يافتن از زمان کودکي محبوب شدن نزد مردم – شنيده ها را درک کردن – تسکين و درمان بيماري ها از خواص سوره هست
۴۷-سوره محمد(ص): هركس اين سوره را ۴۱بار در روز بخواند خداوند سربازان مسلمين را مظفر ميگرداند. هرگز مشرک نگردد – شک به دين راه نيابد – فقير نشدن – نترسيدن از حاکم – مصون ماندن از شک در دين تا هنگام مرگ – هزار فرشته در قبرش نماز مي خوانند – همراهي فرشتگان – در پناه خداوند و پيامبر قرار گرفتن – پس از برانگيخته شدن صورت پيامبر را ديدن – سيراب شدن از نهرهاي بهشتي – مصون ماندن از امور ناپسند و بيماري ها – دوري جنيان از وي از خواص سوره هست
۴۸-سوره ي فتح: هركس اين سوره جليله را ۴۱بار بخواند كارهايش روبه راه ميشود. بيمه شدن مال و ثروت و همسران و املاک- ورود به بهشت – مصون ماندن ازدزدان – پذيرفته شدن سخن وي نزد مردم – تويت حافظه – کسب خيرو برکت – رفع بيماري هراس – در امان ماندن از غرق شدن از خواص سوره هست
۴۹-سوره ي حجرات: هركس اين سوره جليله را ۷ باربخواند خداوند متعال او را از بيماري ها نجات ميدهد وبه صحت وعافيت سوق ميدهد. در شمار زايران پيامبر اکرم قرار گرفتن – اعطاي حسنات – در امان بودن از وحشت جنگ – باز شدن درهاي خير و برکت – پيروزي در جنگها خروج شيطان از بدن – مصون ماندن از ترس – فزوني يافتن شير مادر از خواص سوره هست
۵۰-سوره ي ق: هركس اين سوره جليله را ۳بار بخواند چشمش روشن مي شود وبه سعادت ميرسد. از روايات اسلامى استفاده مى شود كه پيامبر (ص) اهميت فراوانى براى اين سوره قائل بود ، تا آنجا كه هر روز جمعه آن را در خطبه نماز جمعه قرائت مى فرمود. در حديث ديگرى آمده است كه در هر روز عيد و جمعه آن را تلاوت مى فرمود .در حديثى از پيغمبر اكرم (ص ) چنين نقل شده : « كسى كه سوره ق را بخواند خداوند مشكلات و سكرات مرگ را بر او آسان مى سازد . و نيز در حديثى از امام باقر (ع ) آمده است : « كسى كه پيوسته در نمازهاى فريضه و نافله سوره ق را بخواند خداوند روزى او را گسترده مى كند ، و نامه اعمالش را به دست راستش مى دهد ، و حساب او را در قيامت آسان مى سازد »
۵۱-سوره ي ذاریات :اگر اين سوره ي جليله را در اثناء قحطي ۷۰بار بخواند خداوند متعال فراواني و ارزاقي نصيب ميكند. سا مان يافتن زندگي – ازدياد روزي – روشن شدن قبر – اعطاي حسنات – رفع درد درون – سهولت زايمان – اسان شدن مرگ . شيخ صدوق از حضرت امام صادق (ع) نقل كرده است كه فرموده : هر كس سوره مباركه ذاريات را روزوشبش بخواند خدا معيشت او را اصلاح فرمايد واو را رزق وسيعي عنايت نمايد .مرحوم سيدمحمد خامنه اي تبريزي فرموده است كه قرائت سوره مباركه ذاريات در هر روز موجب ثروت فراوان مي گردد همينطور قرائت اين سوره به همراه سوره هاي طلاق ،مزمل ،والم نشرح در هر روز براي توسعه امر معاش مجرب است به طوري كه من حيث لايحتسب مي رسد وموجب حيرت عقول مي گردد.ودر اهميت اين ختم فرموده كه اگر در روز اين ختم از شما فوت شد آن را در شب بجاي آريد .
۵۲- سوره ي طور : هركس اين سوره جليله را ۳بار بخواند خداوند متعال به مريض شفا ميدهد وميان زن و شوهر الفت و محبت ايجاد ميشود. اعطاي خير و برکت – دور شدن از عذاب الهي – رسيدن به بهشت – ازادي اسير و زنداني – خوشايندي سفر – بهبودي عقرب گزيدگي از خواص سوره هست
۵۳-سوره ي نجم : هركس اين سوره جليله را ۲۱ بار بخواند به مقاصد خود ميرسد. زنگي با اوصاف نيک – بخشايش گناهان – اعطاي حسنات – شجاعت در برابر زورمندان جلب احترام حاکم – شجاعت در برابر شياطين از خواص سوره هست
۵۴- سوره قمر : هركس اين سوره جليله را بخواند از ترس نجات ميابد. رسيدن به بهشت – روسفيدي در قيامت – مورد احترام بودن در سفره ها – محبوبيت ميان مردم سهل شدن امور مشکل از خواص سوره هست
۵۵- سوره ي الرحمان : هركس اين سوره جليله را بخواند ، از شر اجنه نجات ميابد از حضرت صادق (ع) منقول است كه فرمود : مگذاريد خواندن سوره الرّحمن را ، بدرستى كه او در دل منافقان قرار نمى گيرد و مى آيد از نزد خداى عزّوجلّ در روز قيامت به صورت آدمى ، در بهترين صورتى و خوشترين بوئى ؛ تا آنكه مى ايستد نزد خداى تعالى در جايى كه نزديكتر از آن نيست به خداى تعالى پس مى گويد خداى عزّوجلّ به آن كه كيست آنكه قيام مى نمود به امر تو در حيات دنيا و مداومت مى كرد در خواندن تو . پس او مى گويد يا ربّ فلان و فلان پس سفيد مى شود رويهاى ايشان ، پس مى گويد به ايشان كه شفاعت كنيد هر كس را كه مى خواهيد ؛ پس شفاعت مى كنند تا حدّى كه كسى نمى ماند كه اراده شفاعت جهت او داشته باشد كه شفاعت نكند . پس خداى عزّوجلّ مى گويد به ايشان كه ، داخل بهشت شويد و هرجا كه مى خواهيد ساكن شويد و از حضرت صادق (ع) منقول است كه هر كه بخواند سوره الرّحمن را و هر جا كه بخواند ((فَبِاَىِّ الاَّءِ رَبِّكُم ا تُكَذِّب انِ)) بگويد ((لابِشَىْءٍ مِنْ الاَّئِكَ رَبِّ اُكَذِّبُ)) پس اگر در شب بخواند آنگاه بميرد شهيد مرده و اگر در روز بخواند آنگاه بميرد شهيد مرده . شفاعت کردن در روز قيامت – شهيد محسوب شدن –آسان شدن مشکلات- شفاي چشم درد امنيت يافتن – سهل شدن امور مشکل – رفع بيماري آفات از خانه از خواص سوره هست
۵۶-سوره ي واقعه: هركس اين سوره جليله را بخواند به او فراواني نصيب ميشود.

رسول خدا (ص) فرمودند : هر كه سوره واقعه را در هر شب بخواند هرگز به او پريشاني نمي رسد .امام صادق (ع) فرمودند : كسي كه در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند ، خداوند او را دوست خواهد داشت ، محبّت او را در دل همه مردم مي افكند ، هيچ گاه در دنيا گرفتار فلاكت ، فقر ، نداري و آفتي از آفات دنيا نمي شود و از دوستان اميرالمؤمنين (ع) است و هيچ كسي با او در آن شريك نيست . امام صادق (ع) فرمودند : كسي كه مشتاق بهشت و اوصاف بهشت است ، بايد سوره واقعه را بخواند . امام باقر (ع) فرمودند : كسي كه هر شب قبل از خواب سوره واقعه را بخواند ، خداي عزّ و جلّ را در حالي ملاقات مي كند كه صورت او مانند ماه شب چهارده است . عزت در ميان مردم – رفع بيماري بدبختي و فقر – همنشيني با حضرت علي عليه السلام – نورانيت وجه در هنگام ملاقات خداوند – خير و برکت خانه – پيروزي و ثروت و موفقيت- بخشش گناهان – سهولت احتضار از خواص سوره هست
۵۷- سوره ي حديد: هركس اين سوره جليله را۷۰ بار بخواند خداوند كارهاي او را روبه راه ميكند . عدم عذاب در دنيا – رفع بلايا – درک ظهور حضرت قائم عليه السلام – نعمت بهشت – آزادي زنداني – مصونيت در جنگ – التيام درد از خواص سوره هست
۵۸-سوره ي مجادله: هركس اين سوره جليله را۳ بار بر روي يك مشت خاك بخواند وبرروي دشمن پخش كند ، دشمن را شكست خواهد داد. تسکين درد –حفظ دفينه – آرامش بيمار – مصونيت از حوادث ناگوار- رفع آفات از حبوبات از خواص سوره هست
۵۹- سوره ي حشر: هركس اين سوره جليله را ۳ بار بخواند به آرزوهاي خود ميرسد. سوره مباركه حشر از امام جعفر صادق (علیه السلام ) روایت است كه هركس سوره مباركه حشر را جهت بر آمدن حوائج وحل مشكلات عظیم چهل و یك روز هر روز یك مرتبه بخواند حاجتش برآورده و مشكلش حل شود . بسیاری از بزرگان تجربه كرده اند ( اما بشرط آن كه اگر یك روز هم فوت شود .یا فراموش كند باید ختم را از سرگیرد )

از مرحوم آیه الله كشمیری نقل شده كه درباره سوره مباركه حشر می فرمودند : سوره حشر مخصوصا چهار آیه آخر آن دارای امتیازات بساری است . از جمله یك روش خواندن آن به این طریق است كه یك چهله از روز اول یك مرتبه روز دوم دو مرتبه تا روز جهلم جهل مرتیه و برای مرتبه دیگر به عكس اول شروع می شود تا اربعین دوم تمام شود برای استجابت دعا خوب است .طریقه دیگر این ختم آن است كه هر روز یك بار این سوره خوانده شود و چهار آیه اخر این سوره ( لوانزلنا هذا القران علی جبل ….وهو العزیز الحكیم ) به عدد خاص تكرار شود برای تقویت اراده و قضاءحوائج و معنویت نیك است . چون چهار آیه اخر سوره حشر دارای اسم اعظم است. درود فرستادن کاينات به او- در حکم شهيد قرار گرفتن – مصون شدن از بلايا- اجابت خواسته ها- آسان شدن مشکلات تقويت حافظه از خواص سوره هست

 

۶۰-سوره ي ممتحنه: هركس اين سوره جليله را بخواند نفاق و كينه از او دور ميشود. دفع فقر – نورانيت ديدگان – رفع جنون –درود فرشتگان – در حکم شهيد قرار گرفتن – شفاعت شدن – درمان بيماري طحال – آسودگي در زندگي از خواص سوره هست
۶۱-سوره ي صف :هركس اين سوره جليله را۳بار بخواند ازمضرات دشمن در امان ميماند. قرار گرفتن در صف فرشتگان و پيامبران – همنشيني حضرت عيسي عليه السلام – امنيت در سفرها از خواص سوره هست
۶۲-سوره ي جمعه:هركس اين سوره جليله را بخواند خداوند به او صلح احسان ميكند. پا داش بهشت – اعطاي حسنات –رفع هراس – بخشودگي گناهان – رهايي از وسوسه هاي شيطان از خواص سوره هست
۶۳-سوره ي منافقين: هركس اين سوره جليله را ۱۰۰بار بخواند از حاسدان و اهل فتنه نجات مييابد. رفتن به بهشت – رفع بيماري نفاق و شک – درمان دمل – رفع دردهاي دروني – شفاي بيمار – درمان چشم درد از خواص سوره هست
۶۴-سوره ي تغابن: هركس اين سوره جليله را۷ بار بخواند خداوند دفينه هاي اورا حفظ ميكند . شفاعت شدن – به بهشت رفتن – همجواري پيامبر – درک ظهور حضرت قاِِيم عليه السلام رفع مرگ ناگهاني – رفع شر حاکم از خواص سوره هست
۶۵-سوره ي طلاق :هركس اين سوره جليله را ۷بار بخواند خداوند او را ازشر عورت حفظ ميكند و ميتواند راحت به احكام شرع عامل ميشود و ثروت مند گردد. رفع آ تش دوزخ –رسيدن به توبه ي نصوح – ايجاد فتنه در محل دشمن از خواص سوره هست
۶۶-سوره ي تحريم : هركس اين سوره جليله را بخواند خداوند زندگي خوب نصيب او و خانواده اش ميكند. نصيب شدن توبه نصوح – شفاي گزيده شده – درمان صرع – دفع لرزش- درمان بي خوابي –رفع بي پولي و قرض از خواص سوره هست
۶۷-سوره ي ملك : هركس اين سوره جليله را ۷ بار بخواند از بلايا در امان ميماند . اگر صبح وشام بخواند ، از عذاب كبير رها ميشود. مصون بودن در روز قيامت – رفع عذاب قبر – پاداشي همچون پاداش شب قدر – مونس قبر – شفاعت شدن – رفع گرفتاري روح مردگان از خواص سوره هست
۶۸-سوره ي قلم: هركس اين سوره جليله را ۱۰بار بخواند خداوند او را ازنظر بد حفظ ميكند . رفع فقر – دفع عذاب قبر – رسيدن به ثواب اصحا ب کهف – رفع دندان درد – آساني محاسبه درروز قيامت – حفظ جنين هوش و حافظه ي کودک از خواص سوره هست
۶۹-سوره ي الحاقه: هركس اين سوره جليله را بخواند از شر دشمن نجات ميابد.
۷۰-سوره ي معراج :هركس اين سوره جليله را ۱۰بار بخواند از هول قيامت در امان ميماند. رفع بازخواست در روز قيامت – هم منزلي با حضرت محمدصل الله عليه و اله وسلم گشايش در کار زندا ني – رفع احتلام در خواب
۷۱-سوره ي نوح : هركس اين سوره جليله را ۲بار بخواند دشمنش مغلوب مي شود. قرار گرفتن در منزل پاکان ازدواج با حو ريه هاي بهشتي – اجابت دعا –مقدر شدن بهشت از خواص سوره هست
۷۲-سوره ي جن: هركس اين سوره جليله را ۷بار بخواند از شر اجنه، سخن بد و نظر بد محافظت مي شود. كودكان نيز از ترس و واحمه در امان مي ماند. عدم ابتلا به چشم زخم و سحر و افسون ونيرنگ جنييان – رسيدن به اجر بزرگ – فرار جنييان – مصون شدن از گزند حاکم – رفع گرفتاريهاي انسان – سهولت مشکلات از خواص سوره هست
۷۳-سوره ي مزمل: هركس اين سوره جليله را شبانگاه در مقابل كودكي بخوانند ، اصلا نمي ترسد. زندگي پاک و نيکو در د نيا – مرگ راحت و خوب – رسين به اجرآزاد کردن فرد گرفتار- در خواب ديدن پيامبر عليه السلام –رفع بيماري سختي هاي دنيا وآخرت- اعطاي حسنات از خواص سوره هست
۷۴-سوره ي مدثر: اگر اين سوره جليله مرتب خوانده شود آدمي از شر شيطان در امان ميماند. مقامي نزديک به مقام پيامبر عليه السلام – مصونيت از سختي و ستم دنيا – اعطاي حسنات – سعه قلب – افتخار حفظ قرآن از خواص سوره هست
۷۵-سوره ي قيامه: اگر كسي اين سوره جليله را بخواند از هول قيامت در امان ميماند. همراه پيامبر عليه السلام از قبر برانگيخته خواهد شد – همراهي پيامبر عليه السلام تا عبور از پل صراط – شهادت دادن پيامبر عليه السلام و جبرئيل به ايمان او- نورانيت چهره در روز قيامت – فزوني رزق حفظ در برابر حوادث – محبوبيت نزد مردم – فروتن ساختن قلب – پاک دامن کردن انسان – از هيچ زور مداري نمي هراسد از خواص سوره هست
۷۶-سوره ي دهر : اگر كسي اين سوره جليله ۷ بارخوانده شود خداوند شخص را از هرگونه شر وبلا محافظت ميكند. همنشيني با پيا مبر – به ازدواج حورالعين در آمدن – پاداش بهشت و حرير گرفتن – قوي شدن نفس ضعيف – تسکين درد قلب – تندرستي – هر چه بخواهد پاداش گيرد – سود بردن بدن – نيرومند گشتن جان – قوت بخشيدن به اعصاب تسکين نگراني و اضطراب از خواص سوره هست

۷۷-سوره ي مرسلات : اگر كسي اين سوره جليله را مرتب بخواند از همه ي افتراها در امان ميماند ميان او و حضرت محمد آشنايي برقرار گردد – در زمره کساني است که به خداوند شرک نمي ورزند – قدرتمند گشتن بر د شمن در محاکمه – پيروزي بر دشمن – تسکين دل درد از خواص سوره هست
۷۸-سوره ي نبأ: اگر كسي اين سوره جليله را بعد از ظهر بخواند از افتراها در امان ميماندپيامبر اکرم (ص) فرمودند : کسي که سوره « عمّ يتساءلون » را بخواند خدامند در روز قيامت او را از شراب هاي او را از شراب هاي خنک بهشتي سيراب نمايد .
پيامبر اکرم (ص) فرمودند : هر که اين سوره را بنويسد و با خود دارد ، خوابش کم و حافظه اش زياد گردد و تلاوت اين سوره و به همراه داشتن آن قاري آن را قوي گرداند .
كسى كه هر روز بر قرائت سوره نبأ مداومت نمايد، يك سال نخواهد گذشت كه خانه كعبه را زيارت مىنمايد .. مشرف شدن به خانه ي خدا – محا سبه در روز قيامت به اندا زه ي نوشتن سوره خواهد بود – رفتن به بهشت – دفع شپش – قدرت و هيبت يافتن – به خواب نرفتن – حفظ در برابر حوادث از خواص سوره هست
۷۹-سوره ي نازعات : اگر كسي اين سوره جليله را مدام بخواند خداوند مرگ او را آسان ميكند. سيراب از دنيا رفتن – سيراب برانگيخته شدن – سيراب وارد بهشت شدن – در امان ماندن ا ز عذاب خدا وند – نوشيدن شراب گواراي بهشتي – در امان ماندن از گزند دشمنان از خواص سوره هست
۸۰-سوره ي عبس:اگر كسي اين سوره جليله را بخواند وبه آرزوهاي مشروع خود دست پيدا ميكند. قرار گرفتن زير سا يه ي کرامت الهي دربهشت – حفظ از رسوايي درقيامت – درمان چشم درد و آب ريزش آن از خواص سوره هست
۸۱-سوره ي تكوير:اگر كسي اين سوره جليله را ۷ باربخواند خداوند توبه اورا قبول ميكند.
۸۲-سوره ي انفطار :اگر كسي اين سوره جليله را۷ بار بخواند سودش ميشود . ازبين رفتن حجاب ميان او وخدا وند در روز قيامت – مستور ماندن دشتي ها درقيامت – مانع رسوايي در قيامت – آزاد شدن اسير – اصلاح شدن امر انسان در قيامت – بخشوده شدن گناهان – فزوني نور ديدگان – درمان چشم درد و تاري از خواص سوره هست
۸۳-سوره ي مطففين : اگر كسي اين سوره جليله را ۷ بار بخواند سود وتجارت شخص بهتر ميشود. در امان ماندن از آتش جهنم – نو شيدن از شراب گواري بهشتي – مصون ماندن انبار از آفت ها – در امان ماندن شي از گزند حشرات از خواص سوره هست
۸۴- سوره ي انشقاق : اگرزن هنگام زايمان اين سوره را بخواند درد زايمان او اندك ميشود . از بين رفتن حجاب ميان او و خداوند – درامان ماندن از گرفتن نامه ي عمل از پشت سر – آسان شدن زايمان- در امان ماندن خانه و حيوانات از گزند حشرات از خواص سوره هست
۸۵-سوره ي بروج: اگر كسي اين سوره جليله را ۲۱ بار بخواند از شر دشمن در امان ميماند. در محشر همراه پيامبر و صالحان بودن – اعطاي حسنات – نجات يافتن از گرفتاري – پاداش بزرگ – در امان ماندن از ترس – گرفتن از شير آسان شدن بر کودک – در پناه خداوند بودن
۸۶-سوره ي طارق: اگر كسي اين سوره جليله را ۳ بار بخواند از شر اجنه و سارق در امان است. مقام والا نزد خدا داشتن – در بهشت همنشين مومنين بودن اعطاي حسنات – محافظت اشياء- چرکي نشدن زخم – شفايافتن از خواص سوره هست
۸۷-سوره ي اعلاء:اگر كسي اين سوره ي جليله را نوشته به باغات خود بيندازد ميوه هايش اصلا آفت نمي بيند. وارد شدن به بهشت از در دلخواه – فضيلت خواندن مصحف مو سي و ابراهيم عليه السلام را يافتن – دادن پاداش به او – تسکين درد گوش – رفع بواسير – تسکين درد – شفاي شکستگي از خواص سوره هست
۸۸-سوره ي غاشيه: اگر هنگام دندان درد ويا بروز گاز در معده (نفخ معده) خوانده شود به اذن خدا شفا يابد. مشمول رحمت خدا واقع شدن- موصون ماندن از عذاب جهنم – محاسبه اسان –آرام شدن گريه نوزاد –آرام شدن حيوان سرکش –رفع بيماري دندان درد –صحت و سلامت در غذا از خواص سوره هست
۸۹-سوره ي فجر :اگر كسي به خواندن اين سوره جليله ادامه دهد از شر مقامات بالا نجات مي يابد . پيامبر اكرم (ص) فرمودند :« من قراءها فى ليال عشر غفر الله له و من قراءها سائر الايام كانت له نورا يوم القيامة » ( كسى كه آن را در شبهاى دهگانه (ده شب اول ذى الحجة ) بخواند خداوند گناهان او را مى بخشد، و كسى كه در ساير ايام بخواند نور و روشنايى خواهد بود براى روز قيامتش .)امام صادق (ع) فرمودند :« سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانيد كه سوره حسين بن على (ع) است ، هر كس آن را بخواند با حسين بن على (عليه السلام ) در قيامت در درجه او از بهشت خواهد بود. در قيامت همراه امام حسين بودن –بخشوده شدن گناهان –اعطاي حسنات فرزند پسر –قرار دادن نور در قيامت –در امان ماندن از گزند هر چيز از خواص سوره هست
۹۰-سوره ي بلد :اگر كسي اين سوره جليله را براي هر گونه بيماري و مخصوصاً چشم درد بخواند باذن خدا شفا مي يابد. مشهور شدن به نيکوکاري در دنيا –يافتن مقام بالا نزد خدا – همنشيني پيامبران و شهيدان در قيامت –در امان ماندن از خشم خدا –در امان ماندن کودک از بيماري –در امان ماندن از گردنه کوود-در امان بودن گريه کودک –دفع درد بيني در کودک از خواص سوره هست
۹۱-سوره ي شمس :اگر كسي اين سوره جليله را ۲۱ بار بخواند از هر گونه هول و هراس در امان مي ماند . شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت –به بهشت رفتن به منزله صدقه دادن –موفق گشتن – عزيز شدن نزد مردم – افزايش رزق – آرام گرفتن لرز بدن از خواص سوره هست
۹۲-سوره ي ليل : اگر اين سوره جليله ۷ بار در شبانه روز خوانده شود شخص از هر گونه ترس و واهمه در امان مي ماند . شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت- به بهشت رفتن – اعطاي نعمت از جانب خدا – حل مشکلات – خوش خوابيدن – فضيلت تلاوت ربع قرآن – پذيرفته شدن نماز نزد خدا – اجابت حاجات – خواب خوب ديدن – بهبود يافتن صرع و بيهو شي از خواص سوره هست
۹۳-سوره ي ضحي : اگر اين سوره جليله را ۴۱ بخواند شخص مي تواند اموال به سرقت رفته را به دست آورد . شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت- به بهشت رفتن – شفاعت حضرت محمد – اعطاي حسنات – بازگشت گمشده – حفاظت شيئ مخفي از خواص سوره هست
۹۴-سوره ي انشراح : اگر كسي اين سوره ي جليله را هنگام پوشيدن لباس وشانه زدن سر و ريش خود بخواند ، روي فقر را نمي بيند. شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت- به بهشت رفتن – اعطاي يقين و سلامتي – درمان سينه درد – درمان بند آمدن ادرار – رفع بيماري قلب درد – شفاي زکام و سرماخوردگي از خواص سوره هست
۹۵-سوره ي تين : اگراين سوره ي جليله ۷۰ بار خوانده شود شخص در چشم ديگران با اعتبار ميابد. رسيدن به بهشت – رسيدن به پاداش بسيار – رفع ضرر غذا از خواص سوره هست
۹۶-سوره علق: شهيد از دنيا رفتن – همانند کسي است که در رکاب پيامبر جنگيده – پاداش تلاوت يک جزئ از قرآن – در امان ماندن از غرق شدن – در امان ماندن انبار از آفت دزد – دفع بلاهاي سفر از خواص سوره هست
۹۷-سوره ي قدر : اگر شبهاي رمضان اين سوره ي جليله را ۱۰۰۰بار بخواند حضرت محمد (ص) رادر خواب ميبيند و كارهايش رو به راه ميشود . پیامبر اكرم (صلی‌ الله علیه وآله و سلم) فرمودند: هر كس سوره ی قدر را بخواند اجر كسی را به او می دهند كه ماه رمضان را روزه داشته باشد و شب قدر را احیاء كرده باشد و نیز به او ثواب كسی ‌را می دهند كه در راه خدا جهاد كرده باشد
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: كسی كه سوره ی قدر را با صدای‌ بلند بخواند مانند كسی ‌است كه در راه خدا شمشیر كشیده باشد و كسی كه این سوره را با صدای ‌آرام بخواند مانند كسی ‌كه در راه خدا خون خود را بریزد و كسی‌كه آن را ده مرتبه بخواند هزار گناه از او پاك می كنندامام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر كس كه سوره ی قدر را در نمازی از نمازهای ‌واجبش بخواند منادی ‌ندا میكند ای‌ بنده ی‌ خدا، ‌خداوند گناهان گذشته ی ‌تو را آمرزید پس آغاز كن اعمال خود را.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: « للصائم فرحتان: فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه » برای شخص روزه دارد و شادی هست: شادی هنگام افطار و شادی هنگام ملاقات با پروردگار

و اما ختم

اگر حاجت مهمی داشتید وضو بگیرید و رو به قبله بنشینید و بدون حرف زدن و یا انجام کار دیگری ۴۰۰ مرتبه سوره مبارکه قدر را تلاوت کنید ۲۰۰ مرتبه اول را به حضرت خدیجه سلام الله علیها هدیه کنید و ۲۰۰ مرتبه دیگر را به حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها(مادر گرامی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ) هدیه کنید انشا الله حاجت بر آورده میشود

۱- هر که این سوره را بخواند چنان است که تمام رمضان را روزه داشته و شب قدر را احیاء داشته است

۲- هر که این سوره را هنگام داخل و خارج شدن از خانه بخواند شیطان از او دور گردد و نتواند که به او آسیب رساند

۳- هنگام خواب ۱۱ بار قدر را بخواند که باری تعالی ۱۱ ملک بر او گمارد که تا به صبح از شر شیطان نگه دارند

۴- هر که ۷ بار بعد از طلوع فجر ۷بار سوره قدر را بخواند ۷۰ صف از ملائکه بر او ۷۰ صلوات فرستد و ۷۰ بار بر او رحم کنند

۵- هر مومنی در وضویش این سوره را بخواند از گناهانش بدور آید چون روزی که از مادر زاده شده

۶- هر که این سوره را از حفظ داشته باشد و در خواندن آن مداومت کند گویی تمام علوم را حفظ کرده است

۷- هر کس این سوره را بعد نماز صبح ده مرتبه و نزد زوال خورشید ده بار و بعد از عصر ده بار بخواند ، هزار کاتب از فرشتگان را تا سی سال به رنج افکند
۸- امام صادق (ع) فرمودند:کسی که در یکی از نمازهای واجب خویش سوره “انا انزلنا” را بخواند منادی حق ندا در دهد ای بنده خدا ، خداوند گناهان پیشین تو را بیامرزد ، عمل از سر گیر

۹- ختم سوره انا انزلنا جهت وسعت رزق هر روز ۱۰ مرتبه بعد از نماز صبح بخواند و قدرت خدا را مشاهده نماید

۱۰- امام باقر(ع) فرمودند: کسی که با صدای بلند سوره قدر را بخواند ، مانند کسی است که در راه خدای عزوجل شمشیر کشیده باشد .

۱۱- کسی که این سوره را با صدای آهسته بخواند ، مانند کسی است که در راه خدا در خون خود غلتیده باشد

۱۲- کسی که ۱۰ بار این سوره را بخواند ، خداوند هزار گناه از گناهان او را پاک می نماید
۹۸- سوره ي بينه : هركس اين سوره ي جليله را بخواند خداوند متعال او را از شر دشمن محفوظ ميدارد . حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آل و سلم فرمودند: هر کس با ایمان سوره مبارکه بینه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند روز قیامت با بهترین آفریدگان محشور باشد و شک و نفاق را در این دنیا از دل او بیرون کند و نیز فرمودند اگر مردم بدانند که قرائت سوره مبارکه بینه چه مقدار ثواب دارد اهل و مال خود را معطل بگذارند و فقط به خواندن سوره مبارکه بینه مشغول شوند نیز فرمودند اگر هر کس با ایمان این سوره را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند خداوند متعال از او خشنود شود و او را خوشنود گرداند .از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرکس با ایمان سوره مبارکه بینه را جهت قبولی طاعات بیست ویک بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند طاعات و عباداتش قبول درگاه حق گرددو گفته اند هرکس با ایمان این سوره را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و آن را در خانه بیاویزد آنچه در آن خانه باشد محفوظ می ماند و هر کس با ایمان این سوره را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن در نماز بسیار بخواند خداوند او را از همه خلق بی نیاز می کندو هر کس با ایمان و نیت خالص و با توجه به خدا و معنی آن در وقت دفن و پنهان کردن چیزی این سوره را بخواند آن چیز همیشه محفوظ می ماند و کسی دیگر از آن اطلاع نمی یابدو خواص این سوره بسیار است چون از حوصله این قسمت خارج است به همین مقدار بسنده شد. بيزاري از مشرکان –پيوستن به دين محمد –در زمره مومنان برانگيخته شدن –اسان شدن محاسبه در روز قيامت قيامت –درمان لقوه –رسوا شدن دزد –درمان يرقان –درمان آب مرواريد و پيسي-رفع هر نوع آماس –سود بخشيدن به زن باردار از خواص سوره هست
۹۹-سوره ي زلزال :اگر كسي اين سوره جليله را ۴۱ بار بخواند دشمنش مغلوب و پريشان مي شود . رفع زلزله –نمردن با بلاياي دنيايي –خارج شدن اسان روح از بدن –رسيدن به منزلگه بهشتي –همراهي فرشتگان –رسيدن به پاداش تلاوت ربع قرآن –رسوا کردن دزد –رهايي از ترس –دفع لرزش بدن از خواص سوره هست
۱۰۰-سوره ي عاديات :اگر كسي اين سوره ي جليله را بخواند از نظر ها در امان ميماند . مبعوث و همنشين شدن همراه حضرت علي-رسيدن به پاداش تلاوت کل قرآن –اداي سريع قرض –رفع بيماري ترس و تشنگي از خواص سوره هست
۱۰۱-سوره ي قارعه : اگر كسي اين سوره ي جليله را بخواند ميانشان صلح وآشتي پيش مي آيد. در امان ماندن از دجال و آتش جهنم –سنگين گشتن ترازوي احسان –گشوده شدن در رحمت –فزوني رزق-اآسان گشتن کار براي انسان محروم –نيکو گشتن تجارت از خواص سوره هست
۱۰۲-سوره ي تكاثر : اگر كسي به خواندن اين سوره جليله ادامه دهد از عذاب قبر نجات مي يابد. امام صادق (ع) فرمودند: كسى كه سوره تكاثر را در نماز واجب بخواند، خداوند ثواب ، و پاداش صد شهيد را براى او مى نويسد. و كسى كه آن را در نماز مستحب بخواند، خداوند ثواب پنجاه شهيد را براى او مى نويسد و در نماز واجبش چهل صف از فرشتگان با او نماز مى خوانند.هر كس اين سوره را بر صاحب سر درد بخواند دردش به اذن خدا زايل گردد. ۲۲ بار سوره تكاثر را بخوانيد ( در خلوت ) و بعد از آن ۱۰۰۰ بار صلوات بفرستيد و حاجت خود را بخواهيد كه خداوند نيز برآورده كند . انشاءالله . امام صادق (ع) نقل مى نمايد كه رسول خدا(ص) فرمودند: كسى كه هنگام خواب سوره تكاثر را بخواند، از عذاب قبر در امان خواهد بود. رفع عذاب قبر – مقرر داشتن صواب صد شهيد –ايستادن چهل رديف فرشته در نماز با وي –رفع بازخواست –بخشوده شدن گناهان –در پناه خدا بودن از خواص سوره هست

 

۱۰۳-سوره ي عصر:اگر كسي اين سوره ي جليله را ۷۰ بار بخواند تنگي مادي و معنوي او رفع ميشود برانگيخته شدن با چهره خندان و درخشان در قيامت-اعطاي حسنات –عاقبت به خير شدن –از جمله پيروان حق و حقيقت شدن –حفظ اشيائ مدفون از خواص سوره هست
۱۰۴-سوره ي همزه :هركس اين سوره ي جليله را ۲۱بار بخواند از شر اشخاص حاسد و فتنه جو نجات ميابد. دفع فقر –فزوني رزق-دفع مرگ بد –اعطاي پاداش-درمان درد چشم از خواص سوره هست
۱۰۵-سوره ي فيل :هركس اين سوره ي جليله ۲۵۰ بار بعد از نماز شام بخواند دشمن را مغلوب ميكند. شهادت دشت ها بيابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قيامت –بازخواست نشدن در قيامت –درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنيا- توان اينکه هدفش را خورد سازد –به لرزه افتادن لشکر دشمن –قلب را قوت مي دهد ، اینها از خواص سوره هست

۱۰۶- سوره ي قريش : اگر اين سوره ي جليله ۷بار خوانده شود ترس وي ميريزد ، در خوراك ونوشيدني او بركت حاصل ميشود . سوار بر مرکب بهشتي برانگيخته شدن –اغطاي پاداشي چون طواف خانه خدا و اعطکاف در مسجدالحرام- شفا و سلامتي در غذا نهادن –رفع بيماري قلب از خواص سوره هست
۱۰۷-سوره ي ماعون :اگر اين سوره ي جليله ۴۱ روز به يك كودك خوانده شود از افترا در امان ميماند . همانند کسي شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته-محاسبه نشدن در قيامت –بخشوده شدن گناهان –محافظت کردن ، از خواص سوره هست
۱۰۸-سوره ي كوثر : اگر اين سوره ي جليله ۱۰۰۰بار خوانده شود خداوند متعال آب كوثر را نصيب او ميكند. از حوض کوثر سيراب شدن –هم صحبتي با رسول خدا –اعطاي پاداش –ديدن پيامبر در خواب از خواص سوره هست
۱۰۹-سوره ي كافرون: اگر اين سوره ي جليله را ۳بار بخواند خداوند متعال او را از هرگونه بلايي حفظ ميكند. رسيدن به ثواب تلاوت ربع قرآن –از شرک مبّرا شدن –بخشيده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –سعادتمند شدن شهيد مردن و شهيد بر انگيخته شدن دور ماندن از گزند شيطان –در امان ماندن از وحشت قيامت –حفظ در هنگام در خواب –بر اورده شدن حاجات از خواص سوره هست
۱۱۰-سوره ي نصر : اگر كسي اين سوره ي جليله را ۳بار بخواند خداوند متعال ايمان را از شر شيطان حفظ ميكند . پيروز شدن بر تمام دشمنان –بر انگيخته شدن با کتاب ناطق –پناه از گرماي دوزخ و آتش جهنم -به بهشت رفتن –گشوده شدن درهاي خير و برکت در دنيا-استجابت حاجات – ثواب کسي که در رکاب پيامبر ودر فتح مکّه بوده – پذيرفته شدن نماز در درگاه الهي از خواص سوره هست
۱۱۱-سوره ي لهب : اگر كسي اين سوره ي جليله را ۱۰۰۰ بار بخواند از چشم دشمن در امان ميماند تنفر از ابو لهب –تسکين درد شکم در پناه خدا بودن از خواص سوره هست
۱۱۲-سوره ي اخلاص :اگر اين سوره ي جليله را ۱۰۰۰ بار براي كسي كه بي جهت به زندان افتاده بخوانند ، او از زندان نجات پيدا ميكند امام صادق (ع) فرمودند: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد ، باید پس از نماز واجب خود سوره توحید را بخواند . کسی که این کار را انجام دهد ، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا نموده و او و پدر و مادر و خواهران و برادرانش را می آمرزد.

امام صادق (ع) فرمودند : کسی که در یک روز پنج نماز بخواند و سوره توحید را در آن قرائت نکند ، به او می گویند : ای بنده خدا تو از نماز گزاران نیستی.

امام صادق (ع) فرمدند: اگر کسی در روز جمعه سوره توحید را نخواند و بمیرد ، بر دین ابی لهب مرده است.

امام صادق (ع) فرمودند: کسی که بیمار یا گرفتار شود و در آن هنگام سوره توحید را نخواند و در آن بیماری یا گرفتاری مرگش فرا رسد ، جهنمی است.

امیر المومنین (ع) نقل می نماید که رسول خدا(ص) فرمودند: کسی که به هنگام خواب صد بار سوره توحید را بخواند ، خداوند گناهان پنجاه سال او را می بخشد.

امام باقر(ع) از پدرش نقل می نماید که رسول خدا (ص)بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواندند و فرمودند : نود هزار فرشته که جبرییل نیز در میان آن بود ، آمدند و بر او نماز خواندند . من از جبرییل پرسیدم چرا بر جنازه او نماز خواندید؟ جبرییل گفت بخاطر این که نشسته و ایستاده ، سواره و پیاده و در حال رفت و بازگشت سوره توحید را می خواند.

امام صادق(ع) فرمودند: کسی که به بستر خواب رود و ۱۱ بار سوره توحید را بخواند ، خداوند او را در خانه اش و در خانه های اطرافش حفظ می نماید.

راوی می گوید از امیر المومنین (ع) شنیدم که فرمودند: کسی که پس از نماز صبح ۱۱ بار “قل هو الله احد..” بخواند ، در آن روز گناهی از او سر نمی زند ، گر چه شیطان خوار شود ( یعنی شیطان هر چه تلاش کند ، نتواند انسان را به گناه بکشاند و بدین ترتیب خوار می شود).

راوی می گوید از امام کاظم (ع) شنیدم که فرمودند : کسی که پیش از ملاقات با ظالمی ” قل هو الله احد..” بخواند ، خداوند از روبرو ، پشت سر ، سمت راست ، سمت چپ از او دفاع کرده ، مانع رسیدن شری از طرف ظالم به او شده و خیر آن ظالم را نصیب او می نماید . ونیز فرمودند : هنگامی که از چیزی ترسیدی صد آیه قرآن بخوان ، از هر کجای آن که خواستی . آنگاه سه بار بگو : خدایا این بلا را از من دور کن.

حفص بن غیاث می گوید شنیدم امام صادق (ع) از مردی پرسیدند: آیا بقای در دنیا را دوست داری؟ آن مرد جواب داد : بله . پرسیدند : چرا؟ جواب داد: برای قرائت “قل هو الله احد..”. پس از مدتی امام (ع) فرمودند: ای حفص ! اگر یکی از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن را به خوبی بلد نباشد ، در قبر به او می آموزند تا خداوند درجه اش را بالا ببرد . زیرا همانا درجات بهشت به اندازه تعداد آیات قرآن است . و در آنجا به قاری می گویند : بخوان و بالا برو.
۱۱۳-سوره ي فلق: هركس اين سوره را بعد ازهر نماز ، ۳بار بخواند خداوند متعال او را از شر هر بلا ومصيبت ، فتنه و فساد ، ساحر وشيطان حفظ ميكند. در امان بودن از درد و بيماري –در امن بودن از بيماري کودکان و بيماري تشنگي و بيماري معده –محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ –پاداش همچون کسي که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدي ها و بلايا- رسيدن به پاداش بزرگ همانند کسي که در مکه روزه گرفته است ، از خواص سوره هست
۱۱۴-سوره ي ناس: در امان بودن از درد بيماري – امن بودن از بيماري کودکان و بيماري تشنگي و معده –در امان و حفظ خدا بودن –در امان بودن از گزند جنيان و وسوسه –پذيرفته شدن نماز از خواص سوره هست

برای حمایت از ما لطفا کلیک کنید

دانلود

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
?>