خانه » آرایش و زیبایی » هیکل شما چگونه است سیبی است یا گلابی؟
 

 

هیکل شما چگونه است سیبی است یا گلابی؟

هیکل شما چگونه است سیبی است یا گلابی؟

هیکل شما سیبی است یا گلابی؟

تقسیم بندی هیکل و اندام افراد بر اساس میوه ها کار بسیار جالبی است که متخصصان تناسب اندام انجام داده اند. امروزه معلوم شده است كه بخشي از چربي هاي بدن در ابتلابه بيماري ها موثرهستند. اگر چربي بدن بيشتر در ناحيه شكم جمع شده باشد، نشانگرچاقي بهشكل سيب است كه بيشتر در آقايان ديده مي شود.

 

در مقابل،اگر چربي درسطح كفل و پاها جمع شود، نشانگر چاقي به شكل گلابي است كهاين نوعچاقي بيشتر در ابتلا به بيماري قلبي و ديابت موثر است.قبل از آنكه خود را در دايرهرژيم گرفتار كنيد، به ۱۰نكته زير توجه نموده تا يكبرنامه لاغري مناسب براي خود تنظيمنماييد.

 

* گفتگو با پزشك

ضمن اينكه او را از برنام لاغريتان آگاه مي كنيد، مي توانيد با وي در مورد تماممشكلاتي كهداريد و نيازهاي ويژه اي كه مي توانيد داشته باشد صحبت كنيد. بااين كار شما خواهيددانست كه كاهش وزن براي سلامتي تان مضر است يا نه.طبق قاعده كلي، بچه ها، جوانان،زنان باردار و زنان شيرده نبايد رژيم بگيرند.

* مشورت با يك متخصص تغذيه

ابتدا با يك متخصص با دكتر تغذيه مشورت كنيد. در واقع، كار آنها يك هنر است؛هنر آميختنمواد غذايي به شكلي لذيذ و سالم. در ضمن، با علم به اينكه موادغذايي خوب را از بد جدامي كنند،آ يك برنامه اختصاص برايتان طرح ريزي ميكنند كه در كاهش وزن به شما كمك ميكند و به سلامتي تان لطمه نمي خورد.

* يك هدف را دنبال كنيد

براي رسيدن به هدفتان «وزن ايده آل» تلاش كنيد، زيرا لاغري به اندازه اضافهوزن به سلامتيآسيب مي رساند. سعي كنيد وزن متناسب با قد و هيكلتانداشته باشيد.

شاخص توده بدني (IMC) به شما امكان ارزيابي وزنتان را مي دهد. اين شاخصبراي افرادبين ۲۰ تا ۶۵ سال است و به افراد عضلاني، زنان باردار و زنان شيردهتعلق نمي گيرد. اينشاخص به پيدا كردن وزن ايده آل تان كمك خواهند كرد. بهشاخص بين ۲۰ و ۲۵ دقت داشتهباشيد. اين شاخص با تقسيم وزن (به كيلوگرم)بر قد به توان ۲ (به متر) بدست مي آيد.

مثال : خانمي با وزن ۵۵ گيلوگرم و با قد ۶۰/۱ متر :

نرمال ۴۸/۲۱ ICM

شاخص توده جسماني (IMC)

شاخص پايين تر از ۲۰ : شما خيلي لاغر هستيد.

اگر با رژيم لاغري و محدوديت هاي غذايي وزنتان را كم كرده ايد و روي آن وزنثابت ماندهايد، اين براي سلامتي مضر است ولي اگر بطور طبيعي و ارثي رويوزني مانده ايد مشكلينيست.

شاخص بين ۲۰ و ۲۵ : اين وزن براي اغلب خانم ها مناسب است.

شاخص بين ۲۵ و ۲۹ : شما اضا فه وزن داريد و براي سلامتي مضر است.

شاخص بالاي ۳۰ : شما خيلي چاق هستيد.

* بيشتر از ۱ كيلو درهفته كم نكنيد

اين توصيه را بسيار جدي بگيريد. در واقع، كاهش وزن خيلي سريع بر رويگرايش ها و غريزههاي بدنتان تاثير گذار است؛ در اين صورا كالري ها با كاهشسرعت تحليل مي روند و كاهشوزن متوقف خواهدشد. بعد وقتي شما رژيم راكنار مي گذاريد، تمام وزن هاي از دست رفتهبرخواهند گشت. در نتيجه، يككاهش وزن تدريجي بين ۲۵۰ گرم تا ۱ كيلو گرم در هفته،مطمئن و مناسب است.

* همه چيز بخوريد

تمام رژيم هاي لاغري بايد براساس خوراكي هاي متنوع پايه گذاري شده باشند.بهترينروش براي استفاده از تمام خوراكي هايي كه شما احتياج داريد (بيشتراز ۵۰ نوع)، مصرفروزانه يكي از اين دستته مواد غذايي زير مي باشد :

شير و فرآورده هاي لبني، ميوه ها، سبزيجات، حبوباتف نشاسته، گوشت، ماهي،تخم مرغ.

* كمتر از ۱۲۰۰ كالري در روز مصرف نكنيد

رژيم غذايي تان بايد شامل حداقل ۱۲۰۰ كالري (۵۰۱۶ كيلو ژول) در روز باشد. اگرميزانانرژي بدنتان از ۱۲۰۰ كيلوكالري است، اطميناني نيست كه مجموع موادغذايي لازم بهبدنتان برسد. اگر به هر دليلي بايد يك رژيم لاغري كمتر از ۱۲۰۰كالري بگيريد، فقط تحت نظرپزشك اين كار را انجام دهيد.

* اجراي برنامه غذايي

شما بايد برنامه غذايي مناسبي را اجرا كنيد كه دركاهش وزنتان هم موثر باشد.ليستغذايي اي كه متخصصان تغذيه براي شما در نظر مي گيرند، بر اساسآنچه كه شما دوستداريد ي نداريد نمي باشد و هم چنين به سليقه و روشزندگي تان هم توجهي ندارد.

اگر در برنامه غذايي طرح شده توسط پزشكتان هيچ نوع ماده غذايي كه شمادوست داريدگنجانده نشده است، آن را به مدت طولاني دنبال نكنيد. اين برنامهغذايي بايد تمام نيازهايغذايي بدنتان را در برداشته باشد؛ به طور مثال، يكخانم جوان نسبت به يك مرد هم سنشبه آهن بيشتري احتياج دارد.

* ورزش كردن

برنامه كاهش وزن بايد با ورزش همراه باشد؛ ورزشي كه مناسب با روش زندگيو شكلفيزيكي شما باشد.

معادله خيلي ساده است؛ اگر شما با مصرف مواد غذايي ميزان زيادي اثر دربدنذخيره كنيد وبدنتان نتواند از اين انرژي استفاده كند، در آن صورت اين مازادانرژي باعث اضافه وز مي شود.بر عكس، اگر شما فعاليت داشته باشيد و انرژيبسوزانيد، ديگر بدنتان نمي تواند از انرژياستفاده كند، در آن صورت وزن كمخواهيد كرد. بهتر است كه شما كم بخوريد، فعاليت زيادداشته باشيد و انرژيبيشتري مصرف كنيد.

فعال بودن فوايد بسياري دارد؛ دركاهش وزن تدريجي بسيار موثر است وفعاليت جسمانيدائمي به ويژه در كاهش چربي كمك خواهد كرد.

با توجه به اينكه ورزي بايد به نيازها و تواناييهاي مفيد جسماني جواب دهد، ازپزشكتانبخواهيد كه ورزشي را كه براي شما بهتر است مشخص كند.

* رعايت يك رژيم متعادل

شما براي كاهش وزن نيازي به فرآورده ه اي خاص، غذاهاي ويژه و ديگر تركيباتنداريد. تنهايك تغيير مداوم در عادات غذايي، روش زندگي و ميزان فعاليتجسماني مانع اضافه وزنخواهد شد. رژيم هاي غذايي عجيب از جمله رژيمگريپ فروت يا درمان هاي تزريقي خيلي بهشما كمك نخواهند كرد.

شما براي يك رژيم متعادل نيازي به مصرف ويتامين، مواد معدني يا عناصر لازماضافينخواهيد داشت، اينها فقط براي شما هزينه ساز هستند و در برنامهلاغري تان هيچ تاثيريندارند. بعضي مكمل هاي غذايي وجود دارند كه اشتهايشما را كم مي كنند، در حاليكهاحساس سيري داريد و باعث تغيير شكل اندامتانمي شوند (به طور مثال اسيد لينولئيك).

* به معجزات بدبين باشيد

براي داشتن يك برنامه لاغري خوب لازم نيست كه كسي شما را از نتايج فوقالعاده رژيمغذايي خاصي با خبر كند يا شما را مجبور به اجراي آن رژيم كند.شما به درست بودن آن رژيمبدبين باشيد. اگر شما را به خريدن يك محصوليبراي لاغري ترغيب مي كنند، مطمئن باشيدكه بعد از مدتي به نتيجه اي منفيخواهيد رسيد.

هیکل شما چگونه است سیبی است یا گلابی؟

برای حمایت از ما لطفا کلیک کنید

دانلود

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
?>